โคัดสี

หาโค้ดสี โค้ดสีสวยๆ การเลือกสี โค้ดสีแต่งเว็บไซต์

สีรถกับการเลือกให้ตรงวันเกิดเพื่อเสริมมงคลให้ชีวิต

สีรถกับการเลือกให้ตรงวันเกิดเพื่อเสริมมงคลให้ชีวิต

การที่คุณเลือกสีใดๆ ในวันเกิด ย่อมหมายถึงการช่วยเสริมโชคลาภหรือเสริมความมงคลแก่ชีวิตในด้านนั้นๆ ให้โดดเด่น ดียิ่งขึ้นไป เช่น การเลือกสีที่ส่งผลต่อบริวารก็จะทำให้มีผู้ช่วยเหลือการงานหรือลูกน้องที่ทำงานด้วยความเคารพเชื่อฟังเรา จึงสรุปได้ว่าเลือกสีใดความหมายก็จะสื่อออกมาแบบนั้น เพราะฉะนั้น มาดูเพิ่มเติมกันว่าการเลือกสีเพื่อความเป็นมงคลให้ตัวเองของแต่ละวันเกิดมีสีใดสะท้อนสิ่งที่เป็นมงคลใดบ้าง

ความหมายของการเลือกสีรถให้เกิดโฉลกมงคลดีงามแก่ชีวิต
บริวาร หมายถึง ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเรา ได้แก่ ลูก หลาน ลูกน้องและผองเพื่อน เป็นต้น
เดช หมายถึง อำนาจ บารมี
ศรี หมายถึง ความดีงาม
กัมมะ หมายถึง การงาน ความขยันหมั่นเพียร ความอุสาหะ
มนตรี หมายถึง ยศถา ตำแหน่ง
อัปมงคล หมายถึง กาลกิณีหรือสิ่งที่ไม่ดี

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์
บริวาร :สีแดง
เดช : สีชมพู
ศรี : สีเขียวใบไม้
กัมมะ : สีแดงแสด
มนตรี : สีควันบุหรี่หรือสีเทา
สีอัปมงคล :สีฟ้า

ผู้ที่เกิดวันจันทร์
บริวาร :สีเหลือง สีขาวและสีครีม
เดช : สีเขียวใบไม้
ศรี : สีน้ำเงิน สีดำและสีม่วง
กัมมะ : สีควันบุหรี่หรือสีเทา
มนตรี : สีฟ้า
สีอัปมงคล :สีแดง

ผู้ที่เกิดวันอังคาร
บริวาร :สีชมพูและสีม่วง
เดช : สีน้ำเงินและสีดำ
ศรี : สีแดงแสด
กัมมะ : สีฟ้า
มนตรี : สีแดง
สีอัปมงคล :สีเหลือง สีขาวและสีครีม

สีรถกับการเลือกให้ตรงวันเกิดเพื่อเสริมมงคลให้ชีวิต

ผู้ที่เกิดวันพุธ
บริวาร :สีเขียวใบไม้
เดช : สีแดงแสด
ศรี : สีควันบุหรี่หรือสีเทา
กัมมะ : สีแดง
มนตรี : สีเหลือง สีขาวและสีครีม
สีอัปมงคล :สีชมพู

ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน)
บริวาร :สีควันบุหรี่หรือสีเทา
เดช : สีแดง
ศรี : สีเหลือง สีขาวและสีครีม
กัมมะ : สีเขียวใบไม้
มนตรี : สีน้ำเงินและสีดำ
สีอัปมงคล :สีแดงแสด

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี
บริวาร :สีแดงแสด
เดช : สีฟ้า
ศรี : สีแดง
กัมมะ : สีชมพู
มนตรี : สีเขียวใบไม้
สีอัปมงคล :สีน้ำเงิน สีดำและสีม่วง

ผู้ที่เกิดวันศุกร์
บริวาร :สีฟ้า
เดช : สีเหลือง สีขาวและสีครีม
ศรี : สีชมพู
กัมมะ : สีน้ำเงิน สีดำและสีม่วง
มนตรี : สีแดงแสด
สีอัปมงคล :สีควันบุหรี่หรือสีเทา

สีรถกับการเลือกให้ตรงวันเกิดเพื่อเสริมมงคลให้ชีวิต

ผู้ที่เกิดวันเสาร์
บริวาร :สีน้ำเงิน สีดำและสีม่วง
เดช : สีควันบุหรี่หรือสีเทา
ศรี : สีฟ้า
กัมมะ : สีเหลือง สีขาวและสีครีม
มนตรี : สีน้ำเงินและสีดำ
สีอัปมงคล :สีเขียวใบไม้

หมายเหตุ : สีเงินทอง เป็นสีมงคลด้านทรัพย์สิน เงินทองและเป็นสีที่ถูกโฉลกกับทุกวัน

การเลือกสีให้ตรงกับโฉลกเป็นเรื่องที่ดี อย่างน้อยก่อนจะซื้อรถหากเราได้ทำความเข้าใจแต่ละสีที่เสริมมงคลชีวิตในแต่ละด้านเอาไว้บ้าง นอกจากทำให้เราได้หลีกเลี่ยงจากสีที่เป็นอัปมงคลแล้ว ยังทำให้เรารู้สึกปลอดภัย และมั่นใจกับการใช้ชีวิตไปพร้อมกับการขับขี่ยานพาหนะได้อย่างอุ่นใจมากขึ้นอีกด้วย

 

ทางทีมงาน โค้ดสี.com ได้รวบรวมโค้ดสี ต่าง ๆ Color code เพื่อให้เว็บมาสเตอร์ นักสร้างเว็บไซต์ นักตกแต่งเว็บไซต์ ได้นำโค้ดสีไปตกแต่งประดับประดาเว็บไซต์ของตนเอง หรือเว็บบล็อก เว็บบอร์ด hi5 ของตนเองให้สวยงาม เราหวังว่าเว็บไซต์นี้ ถึงจะมีเนื้อหาที่น้อยนิด แต่ก็เป็นโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่าน เพราะทุกเว็บไซต์จะขาดโค้ดสีไม่ได้ นึกจะตกแต่งเว็บไซต์ Hi5 นึกจะหาโค้ดสี นึกถึงเรา โค้ดสี.com

 


Copyright © 2014. โค้ดสี โค้ดสี msn โค้ดสีตัวอักษร โค้ดสีแต่งhi5 โค้ดสีโปร่ง โค้ดสีโปร่งใส โค้ดสีพื้นหลัง โค้ดสีรุ้ง โค้ดสีใส.